اطلاعات بیشتر

     احتمالا بعد از ورودتان به آلمان، به بخش یا محل تعین شده برای اقامتتان، با سوالات بیشتری مواجه میشوید. سوالاتی در مورد زندگی و کار در آلمان.
ما سعی داریم با طرح زیر به این سوالات پاسخ  دهیم.